West 8 wins competition Integration of Sewer plant in Landscape park Diezemonde Den Bosch

West 8 announced in Dutch that they have won a park competition the following is a translation of the announcement.

The challenge is an integral plan for the sewage plant (RWZI), where the new building is connected to the national park Diezemond. It indicated how the water purification plant in a responsible and innovative manner can perform functions in respect of recreation, tourism, nature and energy.

Dutch text:
De opgave betreft een integraal plan voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), waarbij de nieuwbouw is verbonden met het natuurpark Diezemond. Daarin is aangegeven hoe de RWZI op een verantwoorde en vernieuwende wijze functies kan vervullen ten aanzien van recreatie, toerisme, natuureducatie en energieopwekking.