ADEPT and LiWplanning win The Danish Landscape Award

Måløv Axis ADEPT

ADEPT and LiWplanning recently were awarded The Danish Landscape Award 2010 for the project ”Måløv Axis”, developed in collaboration with Imitio and Søren Jensen Engineering.

The purpose of the award is to bring landscape architecture in both urban and rural areas into focus. In addition, the award is an opportunity to honour individuals who with their extraordinary landscape architectural work contribute to the development of the profession.

Måløv Axis-construction

The Måløv Axis connects the new district Søndergård with the old part of the suburb Måløv across two large traffic barriers, Frederikssundsvej and the S-train line. The project is a safety-related, functional and aesthetic improvement of the intersections. Måløv Axis is to be an attractive urban space for everyone, especially for the citizens of Måløv. The project will serve as an example of how to solve a problem, known in many cities, where the city’s traffic and development result in areas being cut off from each other.

’Meltwater Valley’ is based on the glacial landscape around Måløv. As main idea the Måløv axis is interpreted as a meltwater valley running through the ice. This idea is directly translated into architecture by designing the pavement as a simulation of glacial deposits and the two pedestrian tunnels as luminous ‘ice cubes’.

Måløv Axis
Dansk Landskabspris 2010 blev tildelt tegnestuerne ADEPT og LiWplanning for projektet Måløv Aksen i Ballerup Kommune. Prisen har til hensigt at sætte fokus på landskabsarkitekturen og forvaltningen af landskabet i både by og land. Derudover er prisen en mulighed for at hædre personer, som med deres ekstraordinære landsskabsarkitektoniske arbejde er med til at videreudvikle faget.

Måløv Aksen er den strækning, der forbinder den nye bydel Søndergård med den gamle Måløv by på tværs af to store trafikbarrierer, Frederikssundsvej og S-banen. Formålet med projektet er en både tryghedsmæssig, funktionel og æstetisk forbedring af strækningen. Måløv Aksen skal være et attraktivt byrum for alle, og især for Måløvs borgere, der færdes her dagligt. Projektet skal fungere som et eksempel på, hvordan man kan løse en problemstilling, som er kendt i mange byer, hvor byens og trafikkens udvikling har betydet, at bydele er blevet afskåret fra hinanden.

Med kotering som tema søgte Dansk Landskabspris i år projekter, der i særlig grad viser landskabsarkitektfagets fornemmelse for læsningen af de landskabelige forhold og den efterfølgende formning af terrænet. Projekter, hvor lavpraktiske problemer og smukke arkitektoniske løsninger forenes.

I begrundelsen for tildelingen lød det: ’’Med Måløv Aksen skabes en fornem sammenhæng på tværs af flere trafikanlæg på et komplet umuligt sted. Projektet behandler skrænten ved viadukten, som er et typisk restareal, der opstår ved krydsning af tekniske anlæg. Restarealer er som regel blot beplantet med afvisende planter, der skal holde folk væk fra den stejle jord. Et ofte mismodigt resultat. I dette projekt aktiveres arealet og gøres til et sted for handling, møde og ophold. Et dramatisk og unikt rum der vækker opmærksomhed og sætter tanker i gang. Projektet præmieres bl.a. for: at synliggøre tyngdekraftens tegning af landskabet, at behandle stejlheden i vores ellers så flade land og for at gøre et umuligt sted til et muligt sted’.

Måløv Axis-construction
Måløv Axis

SOURCE: ADEPT spotted on Bustler

IMAGE CREDIT: ADEPT

About Damian Holmes 3292 Articles
Damian Holmes is the Founder and Editor of World Landscape Architecture (WLA). He is a registered landscape architect (AILA) working in international design practice in Australia. Damian founded WLA in 2007 to provide a website for landscape architects written by landscape architects. Connect on Linkedin at https://www.linkedin.com/in/damianholmes/