Thirty one million Dutch Center for Biodiversity

The Ministry of Education suggests 30 million euros from the natural gas available for an initiative of the University of Amsterdam, Leiden University and Wageningen University together with Naturalis a center for biodiversity to form. With the money is a very large, joint collection consisting of 37 million plants, rocks, stuffed animals and fossils, which Dutch Center for Biodiversity (NCB) in the top 5 global state. Moreover, a joint laboratory for DNA barcoding with the Central Bureau Schimmel Cultures, with offices in Leiden and Utrecht.

Het ministerie van OCW stelt 30 miljoen euro uit de aardgasbaten beschikbaar voor een initiatief van de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden en Wageningen Universiteit die samen met Naturalis één centrum voor biodiversiteit gaan vormen. Met het geld wordt een zeer omvangrijke, gezamenlijke collectie gevormd van 37 miljoen planten, gesteenten, opgezette dieren en fossielen, waarmee het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit (NCB) wereldwijd in de top 5 staat. Bovendien wordt een gezamenlijk laboratorium voor DNA-barcoding opgezet met het Centraal Bureau voor Schimmelcultures, met vestigingen in Leiden en Utrecht.

SOURCE: Wageningen University, 03/08/09 VIA groeneruimte.nl (Netherlands)