FijnPlein (Fair Square) – Beijum Oost | MD Landschapsarchitecten

FijnPlein-MD Landschapsarchitecten
MIX Option - FijnPlein | © MD Landschapsarchitecten

A few years ago, the shopping centre in Beijum Oost was completely renovated. One of the most important interventions was the creation of a square. However, this square is experienced as being extremely empty, stony and unpleasant. For this reason, the City Council reserved a budget to make the square a more agreeable place to be.

Commissioned by the Council, Platform Gras (Architecture Institute Groningen), in conjunction with the residents of the area, organized an event called ‘architect for a day’. On that day, MD Landschapsarchitecten and pvanb architecten encouraged and enabled residents to draw their wishes and ideas for the square.

This rich collection of drawings was the basis for the elaboration of two models by MD Landschapsarchitecten: the MIX model and the MAX model.

FijnPlein-MD Landschapsarchitecten
MAX Option Plan | © MD Landschapsarchitecten

The MAX model was geared to the creation of a square for all ages, ranging from infants to senior citizens from the adjacent old people’s home. A constellation of posts and spanned lines formed an immense pergola across the square, accommodating various climbing plants.

FijnPlein-MD Landschapsarchitecten
MIX Option Plan | © MD Landschapsarchitecten

The MIX model blended the play function with experiential functions such as a water play area and a platform. To give the square a greener allure, the plan envisaged the replacement of existing trees by larger ones with a broad crown.

In the ‘square days’ week, besides a series of activities on the square, the population of Beijum had the opportunity to vote for one of the models. To make the plans tangible to the general public, the models were emulated in two show-boxes built by artist Maren Lösing.

The MIX model was chosen by the residents as the preferred model, and will now be realized.

Images © MD Landschapsarchitecten

FijnPlein

Enkele jaren geleden is het winkelcentrum in Beijum Oost geheel vernieuwd. Een van de belangrijke ingrepen was het maken van een plein. Dit plein wordt ervaren als zeer leeg, stenig en onprettig. De gemeente heeft daarom budget gereserveerd om het plein te veraangenamen.

In opdracht van de gemeente heeft Platform Gras (architectuur Instituut Groningen) samen met de bewoners ‘één dag architect’ georganiseerd. MD Landschapsarchitecen en pvanb architecten hebben die dag de bewoners hun wensen en ideeën voor het plein laten uittekenen.

Deze rijke verzameling tekeningen is de basis geweest voor het uitwerken van twee modellen door MD Landschapsarchitecten. Het model MIX en het Model MAX.

Model Max zet in op het maken van een spelplein voor alle leeftijden, van de kleuter tot de senior uit het aanliggende verzorgingshuis. Een stelsel van palen en spandraden vormt een immens grote pergola over het plein, die door verschillende klimplanten wordt overgroeid.

Het model MIX mengt de spelfunctie met verblijfsfuncties als een waterspeelplaats en een podium. Om het plein een groenere uitstraling te geven worden de bestaande bomen vervangen door grotere bomen met een brede kruin.

In ‘de week van het plein’ heeft de bevolking van Beijum naast een serie van activiteiten op het plein de mogelijkheid gekregen om op een van de modellen te stemmen. Om de plannen voor het publiek ook tastbaar te maken zijn de modellen door kunstenares Maren Lösing verbeeld in twee kijkdozen.

Het model MIX is door de bewoners in een nek-aan-nek race tot voorkeursmodel gekozen. Dit model wordt nu gerealiseerd.

 

blank
About Damian Holmes 5474 Articles
Damian Holmes is the Founder and Editor of World Landscape Architecture (WLA). He is a registered landscape architect (AILA) working in international design practice in Australia. Damian founded WLA in 2007 to provide a website for landscape architects written by landscape architects. Connect on Linkedin at https://www.linkedin.com/in/damianholmes/